Cangulube.com hiện tại đang áp dụng 1 cách thanh toán duy nhất là thanh toán khi nhận hàng (COD). Chi tiết về cách thanh toán này như sau:

Thanh toán khi nhận hàng (thanh toán COD): 

 Bước 1: Đối với cách thanh toán khi nhận hàng, quý khách chỉ cần chọn phương thức thanh toán COD và điền đầy đủ các thông tin nhận hàng. Sau khi nhận được thông tin về đơn hàng, Cangulube.com sẽ liên hệ lại với quý khách để xác nhận đơn hàng và khoản thanh toán cần thanh toán khi nhận hàng. 

 Bước 2: Khi nhận hàng, quý khách kiểm tra số lượng sản phẩm, nếu đã đầy đủ quý khách vui lòng thanh toán đúng giá trị của đơn hàng cho người giao hàng. Cangulube.com sau khi nhận được khoản thanh toán sẽ tự động trừ dư nợ trên hệ thống cho quý khách và sẽ thông báo cho quý khách qua email đã đăng ký đơn hàng ( Nếu có email ) 

- Nếu không thỏa điều kiện chấp nhận thanh toán COD: Cangulube.com sẽ liên hệ hướng dẫn quý khách.

- Nếu thỏa điều kiện chấp nhận thanh toán COD: Cangulube.com sẽ liên hệ xác nhận đơn hàng. Nhân viên giao hàng sẽ giao hàng và nhận tiền thanh toán trực tiếp với quý khách